Een hoofd vol oude dingen – portret van een familiearchivaris

Een hoofd vol oude dingen - portret van een familiearchivaris Lees hier het verslag van het interview dat Sophie van haar vader Hans Hogerzeil afnam, familiearchivaris en hoofdredacteur van de jaarlijkse ‘Hogerzeil Nieuws’, inclusief de uitgebreide to do list voor...

Het einde van de studentikoze theologie in Leiden

Het einde van de studentikoze theologie in Leiden Naar aanleiding van de opheffing van mijn studie godgeleerdheid, de oudste studie van de Universiteit Leiden en daarmee van Nederland, en de opheffing van mijn 140 jaar oude theologisch dispuut FFF Nissi, schreef ik...

Wat mij bezielde om godgeleerdheid te gaan studeren

Wat mij bezielde om godgeleerdheid te gaan studeren Wat dit artikeltje is  Hieronder lees je mijn bijdrage aan de lustrumalmanak van het collegium theologicum c.s. FFF Nemo SSS JHWH Nissi. Ik heb godgeleerdheid gestudeerd in Leiden. Tijdens mijn studententijd was ik...