Een indrukwekkend authentieke, verbindende belevenis op de werkvloer. Durf jij het aan?

Strategisch belangrijke momenten die zorgen voor meer verbinding

Moment van Betekenis is er voor directeuren, CEO’s, HR-directeuren en andere beslissingsbevoegde leidinggevenden, die te maken hebben met een moment dat strategisch zo belangrijk is dat ze aanvoelen dat het extra aandacht vraagt. Omdat het bij dat moment van essentieel belang is verbinding te creëren tussen verschillende partijen en daarmee het draagvlak voor De Zaak te vergroten.

Gaat dit over jou? Lees dan verder.

Bij de volgende drie aanleidingen kan Moment van Betekenis helpen.

1) Er dient zich een strategisch belangrijke gelegenheid aan.

Denk aan:

 • Een themadag voor jullie partners of een aandeelhoudersvergadering. Het is belangrijk goed voor de dag te komen, draagvlak te creëren, een gevoel van verbinding.
 • Een heidag met de directie, het management, de teamleiders, een bepaalde afdeling of het hele team. Er moet stevig out of the box gebrainstormd gaan worden of het is belangrijk alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 • Een personeelsdag die niet alleen maar voor de pret is, maar waar ook iets moet gebeuren met de sfeer onder collega’s.
 • De aankondiging van nieuw beleid, een verandering van koers, een ontslagronde. De toon luistert nauw en er hangt veel af van hoe de boodschap ontvangen wordt.
 • De start van een nieuw project. Het is belangrijk een positieve, verbindende sfeer te creëren.

Hoe dan ook: de dag of bijeenkomst moet goed in elkaar steken. De toon luistert nauw. Er moet iets gebeuren met de groep en het is niet vanzelfsprekend dat het goed gaat.

Herken je dit? Fijn. Moment van Betekenis helpt je hierbij. Neem contact met ons op:

Ja! Ik wil een strategisch moment dat verbindt.

Of lees eerst ervaringen van mensen die je voorgingen.

2) Je wilt je werknemers verwennen met een shot inspiratie of reflectiemoment.

Soms voel je aan dat je werknemers iets nodig hebben wat je zelf niet in huis hebt. Iets dat niet direct meetbaar resultaat oplevert, maar waarvan je wel weet: dit voegt waarde toe.

Denk aan:

 • Een reeks bijeenkomsten ‘je leven in balans’ in het kader van het vitaliteitsprogramma, omdat alleen al het nadenken over wat balans voor jou betekent, inzicht geeft in wat je daaraan kunt doen.
 • Een inspiratiesessie over bijvoorbeeld plezier in je werk en wat daarvoor nodig is, omdat plezier in je werk je productiviteit verhoogt.
 • Of meer in het algemeen, een enkele of periodiek terugkerende reflectiesessie, omdat nadenken over wat je doet en waarom, ervoor zorgt dat je keuzes maakt die beter bij jezelf en de organisatie passen.

Moment van Betekenis helpt je werknemers aan meer betrokkenheid en meer werkplezier; creëert daarmee een groter draagvlak binnen je organisatie; draagt zo bij aan meer output; en uiteindelijk aan het succes van jouw organisatie.

Benieuwd hoe? Neem contact met ons op:

Ja! Ik wil meer betrokken collega’s.

Of lees eerst ervaringen van mensen die je voorgingen.

3) Er dient zich een menselijk belangrijke gelegenheid aan.

Denk aan:

 • Er komt een jubileum aan: de organisatie bestaat zoveel jaar.
 • Een belangrijke collega vertrekt. Je wilt het mooi afsluiten, hem of haar in het zonnetje zetten, misschien een symposium om het vertrek heen organiseren; en natuurlijk een goede toespraak houden.
 • Wisseling in de directie. De nieuwe leidinggevende moet geïntroduceerd worden. Iedereen is benieuwd naar de nieuweling en hij of zij moet goed voor de dag komen.
 • Het noodlot slaat toe: een collega overlijdt, of er is een andere catastrofe, en het is belangrijk daar met zijn allen bij stil te staan, afscheid te nemen of anderszins betekenisvol samen te zijn.

Hoe dan ook: er dient zich een belangrijke gelegenheid aan en je voelt: hier moeten we wat mee, dit kunnen we onmogelijk zomaar voorbij laten gaan. Het moet écht goed zijn.

Herken je dit? Fijn. Moment van Betekenis helpt je hierbij. Neem contact met ons op:

Ja! Er is iets belangrijks aan de hand en ik wil hulp.

Of lees eerst ervaringen van mensen die je voorgingen.