Wat mij bezielde om godgeleerdheid te gaan studeren

Hogerzeil_Sophie_05Wat dit artikeltje is 

Hieronder lees je mijn bijdrage aan de lustrumalmanak van het collegium theologicum c.s. FFF Nemo SSS JHWH Nissi.

Ik heb godgeleerdheid gestudeerd in Leiden. Tijdens mijn studententijd was ik lid van een theologisch dispuut genaamd (afgekort) FFF. In september 2014 heeft de Universiteit Leiden mijn oude opleiding opgeheven. Er komen niet voldoende studenten meer. Als gevolg van het opdrogen van de stroom verse studenten gaat ook mijn geliefd collegium ten onder.

Op 29 november 2014 vieren wij ons laatste lustrum. We zetten met pijn in ons hart een punt achter ons 140 jaar oude geschiedenis.

Het thema van het lustrum is bezielen. Voor dit bijzondere lustrum wordt een almanak gemaakt, en alle (oud-)leden zijn uitgenodigd in maximaal 500 woorden uit te leggen wat hen destijds bezielde om godgeleerdheid (of wereldgodsdiensten) te gaan studeren en hoe FFF hen heeft bezield en misschien blijft bezielen. De tekst hieronder is wat ik schreef om die vraag te beantwoorden.

Het is geen Tip van Betekenis maar wel een artikeltje dat geïnteresseerde lezers iets vertelt over mijn studieachtergrond en mijn keuze daarvoor.

FFF Lustrumalmanakbijdrage van Sophie Looijestijn-Hogerzeil, oktober 2014

Wat mij in 2002 bezielde om godgeleerdheid te gaan studeren, waren een aantal zaken.

Allereerst wilde ik graag iets studeren met gemotiveerde mensen. Mijn gedachte was als volgt. Geen enkele 6vwo´er die niet weet wat hij gaat studeren en ´per eliminiatie´ te werk gaat (dus door opties weg te strepen omdat hij zelf geen actieve voorkeur heeft), zal uitkomen bij theologie. Ik zal dus niet in een onpersoonlijk auditorium terechtkomen met 400 andere eerstejaars waarvan het merendeel niet zeker weet wat hij of zij daar doet.

Een originele en kleinschalige studie dus wilde ik, en gemotiveerde studiegenoten.

Ten tweede ben ik zelf niet kerkelijk opgevoed. Ik vond het een nog missend onderdeel van mijn algemene ontwikkeling om gedegen kennis te hebben van het christendom, de religie die onze Westerse en Europese geschiedenis en cultuur, de enige waar ik onderdeel van ben, zo heeft beïnvloed.

Ten derde kon ik niet kiezen tussen allerlei alpha-vakken als geschiedenis, filosofie en moderne en klassieke talen. Een blik in de informatiefolder voor godgeleerdheid leerde mij dat ik voor al deze vakken ruim aan mijn trekken zou komen. Ik zou zelfs nog inleidingen in de psychologie en de sociologie krijgen! Dat maakte van deze opleiding de perfectie combinatie van al mijn lievelingsvakken.

In hoeverre de studie mij vervolgens bezielde? Veel minder dan verwacht eigenlijk!

Alles wat eromheen gebeurde en te doen was, bezielde mij veel meer. Ik zal eerst uitleggen waarom ik achteraf gezien de studie veel minder bezielend vond dan ik van te voren had gedacht en gehoopt.

Mijn eerste kennismaking met de theologie was op de middelbare school met het schoolpastoraat. Ik hield van de levensbeschouwelijke gesprekken, het nadenken en uitwisselen over levensvragen en geloof.

Ik koos bewust voor de ‘duplex ordo’ van de studie godgeleerdheid in Leiden, dat wil zeggen voor de scheiding tussen enerzijds de academische en anderzijds de kerkelijke predikantenopleiding. Ik zou er niet van gediend zijn geweest om, met de studie, een bepaalde geloofsovertuiging meegekregen te hebben. In de collegezalen was geen ruimte voor levensbeschouwelijke discussies en dat vond ik maar goed ook.

Maar langzaam verdwenen die gesprekken, die ik altijd zo mooi had gevonden, ook uit mijn dagelijks (studie-)leven en achteraf gezien heb ik die gemist.

Na mijn studie ben ik dat gaan oppakken: eerst al docente levensbeschouwing op de middelbare school en nu met mijn eigen bedrijf, waarbij ik bezinningsmomenten (ceremonies en rituelen) op maat maak.

Tijdens mijn studie bezielden twee partijen mij met name.

Ten eerste de Universiteit Leiden en alle bestuursfuncties die je daarbinnen als student kunt bekleden en die ik, binnen en buiten wat toen nog onze Faculteit Godgeheerdheid heette, heb bekleed.

De andere en in het licht van deze almanak meest interessante bron van bezieling in mijn studententijd, was FFF. Daar trof ik de leuke mensen die ik had gehoopt te vinden, met dezelfde levensbeschouwelijke interesse en liefde voor diepgaande gesprekken, maar toch ook zeker niet verstoken van humor, en met een heerlijk open geest. Ik voelde me bij FFF heel erg thuis.

Met FFF heb ik een geweldige tijd gehad, en ik heb er vriendschappen voor het leven aan te danken.

Floreat collegium, quod amamus omnes.

Sophie met masterdiploma

 

Contact

Sophie Looijestijn
Moment van Betekenis
 
sophie-profielfoto-rond
071 833 0008
welkom@momentvanbetekenis.nl